Kultúra v obci

Kraslice

Domanižské kraslice preslávila p. Štefánia Dudákova aj za hranicami Slovenska. V jej šľapajách pokračuje jej dcéra a iné nasledovníčky z mladšej generácie. Košíky s kraslicami pochádzajú z výstavy "Veľkonočná Domaniža".

PERNIKARSTVO

Pečenie perníkov v našej obci nemá stáročnú tradíciu. Objavilo sa až v osemdesiatych rokoch pričinením Petronely Kiššovej, rod. Zajacovej, ktorá sa tejto praktickej záľube venuje už desiatku rokov. Pečenie medovníkov siaha na Slovensku do 17. storočia. Teší nás, že v Domaniži sa tejto práci venuje pani Kiššová. Vystavuje na rôznych výstavách a každoročne na "Veľkonočnej Domaniži". Pani Kiššová pracuje so zanietením, ochotou a s láskou. Svoje šikovné ruky neskrýva, ale ochotne predvádza svoje umenie na okresných i oblastných výstavách ľudových umelcov, čím reprezentuje aj našu Domanižu.


Vizovické pečivo
Pripravila Petronela Kiššová. Foto:M.Olšovský

Veľkonočná Domaniža

Druhý ročník výstavky prác ľudových majstrov v r. 1998 potvrdil, že v našej obci a okolí je mnoho šikovných rúk, ktoré dokážu vyrobiť mnoho pekných a originálnych výrobkov.


Svoje výrobky vystavovalo 35 ľudových výrobcov z Domaniže i okolia r. 1998

TKANIE PLÁTNA KOBERCOV A PRESTIERANIA

Tkanie - zhotovovanie tkaniny pravouhlým krížením dvoch sústav nití - osnovy a útku je jeden z najstarších spôsobov zhotovovania textilu. V Domaniži sa tkaním textilu, kobercov a šálov venuje už od mladosti, 92 ročná Mária Kardošová. Ešte aj v tomto veku si sadá za krosna a tká rôzne prestieranie, šály. Spočiatku to boli plátna posteľné, pracovné, kobercové, neskôr rôzne druhy prestierania


Mária Kardošová za krosnami
(92 rokov.)

Tkaním kobercov, plátna a prestierania platňovou väzbou sa zaoberá aj pani Petronela Kiššová, ktorá toto umenie získala ako učiteľka pôsobiaca v Terchovej - Strunami, kde sa tkali terchovské koberce technikou dvíhanej väzby. Od roku 1983 pracuje pre ÚĽUV. (Ústav ľudovej umeleckej výroby). Na objednávku ÚĽUV-u tká koberce volané Rozmarínka, ľanové prestieranie z regiónu Slanská Huta. Tkala pre ÚĽUV látky na odevy v kombinácii vlna, bavlna, plsť, ovčie rúno, súkno. Tká tiež rôzne prestierania platňovou väzbou, ktorá je obojstranná a najpevnejšia, potom prestierania tkané útkovým ripsom.3

Pani Petronela Kiššová pri tkaní

Tkanie technikou RIPS


Info:

3.)Útok obopína osnovne nite, čím sa tvoria zvislé vrúbky. Striedaním arebných nití sa tvorí vzor. Rips - dvojňačka - tkáčska väzba odvodená z platňovej väzby

REZBÁRSTVO

Domaniža je krásna obec obklopená vencom hôr. Lesy aj v minulosti poskytovali ľuďom ochranu i obživu a preto nie je sa čo-mu čudovať, že mnoho chlapcov po skončení základnej školy sa vyučilo za rezbára či stolára v neďalekom Rajci. Ale sú aj takí, ktorí sa tomuto remeslu nevyučili, ale stalo sa ich koníčkom. Medzi takýchto koničkárov patrí aj Rudolf Šujanský. Na plastike je znázornených päť rozhodujúcich období z histórie obce. Prvá časť - rok 1268 a kostol - prvá písomná zmienka, druhá časť 16.- 17. storočie, domanižský hrad, udelenie výsad mestečku Domaniža, 3. časť Jánošík a Vertík, 4. časť SNP, 5. časť budovanie socializmu, plnenie volebných programov.


Detail plastiky na obecnom úrade

Kultúra

Kraslice Pernikarstvo Veľkonočná domaniža Tkanie plátna Rezbárstvo Spoločenský život Divadlo Hudba Zvyky Obecné kino a knižnica