HUDBA


Ľudová hudba "Stošín"
z roku 1925
Pri veselých i smutných chvíľach účinkovala v obci ľudová hudba. Medzi najstaršie patrí z roku 1925 hudba "Stošín". V päťdesiatych rokoch účinkovala domanižská kapela aj pri rôznych oslavách a kul-túrno - spoločenských podujatiach. Hrávali pod osvetovou besedou. Mládež r. 1966 zakladá kapelu ALBATROS. Po niekoľkých rokoch zaniká. Po roku 1991 vznikajú hneď dve kapely a to D7 - malá dychovka pod vedením Karola Celku a LAGÚNA (Galkovci - Mišúrovci), ktoré ešte v roku 1988 účinkovali s krátkymi prestávkami.


Kde je hudba tam je veselo

Mládež r. 1966 zakladá kapelu ALBATROS. Po niekoľkých rokoch zaniká. Po roku 1991 vznikajú hneď dve kapely a to D7 - malá dychovka pod vedením Karola Celku a LAGÚNA (Galkovci - Mišúrovci), ktoré ešte v roku 1988 účinkovali s krátkymi prestávkami. V roku 1964 vzniká na škole malá detská kapela pod vedením učiteľa ZŠ Antona Kučíka. Obsadenie bolo chudobné a záležalo len od toho, aké hudobné nástroje nám škola mohla zakúpiť. Nadšenie chlapcov muzikantov však bolo veľké. Aby sme mohli čo najskôr vystúpiť, cvičilo sa v drevenej materskej škole v byte kapelníka.


Prvá žiacka hudba na ZŠ (1966)

Detský dychový súbor

Súbor založil Anton Kučík v roku 1972 zo žiakov ZDŠ. Keďže v samotnej obci a ani v najbližšom okolí nebola žiadna detská dychovka, vznik orchestra pre školu i pre obec bol niečím novým. Prvá dychovka mala 25 členov, nikto nevypadol, každý poctivo cvičil. Súbor nehral len pre svoje potešenie a potešenie rodičov či občanov, ale zúčastňoval sa na všetkých súťažiach v oblasti dychovej hudby. Zúčastnil sa 3 krát celoslovenskej súťaže detských dychových hudieb v Poprade a jedenkrát v Košiciach,

Prvé vystúpenie detskej dychovky v Pov. Bystrici
1. mája 1973
Súbor sa časom rozrástol až na 36 členov. Členmi dychovky boli žiaci tunajšej školy. Na skúšky dochádzali z okolitých obcí, najviac z Prečína, Malých Ledníc a Sádočného. Činnosť krúžku skončila rokom 1992, kedy poklesol záujem o dychovú hudbu. Od roku 1975 sekciu klarinetov viedla pani učiteľka Elena Šuláková . Po organizačnej a materiálovej stránke významnou mierou všemožne pomáhal riaditeľ školy Miroslav Šimko, vedúci ONV - odboru školstva Rudolf Gajdoš, vedúci ONV - odboru kultúry pán Juračka, predseda MNV Augustín Emil, kapelník učňovskej dychovky pri SOU strojárskom Jozef Baroš, riaditeľ ZUŠ v Pov. Bystrici Michal Broska, prof. žilinského konzervatória pán Bienik a mnoho iných funkcionárov, rodičov a priaznivcov dychovky. Najväčším úspechom súboru bola účasť v Medzinárodnom pionierskom tábore ARTEK na Kryme v roku 1980. Škoda, že tohoto tábora sa nemohli zúčastniť všetci jej členovia. Členovia detskej dychovky majú najkrajšie spomienky na prvé vystúpenie 30. apríla 1973 v Domaniži a 1. mája 1973 v Považskej Bystrici. Bolo nás 26 odvážnych, ktorí už po piatich mesiacoch poctivého nácviku sa predstavili na verejnosti. Vystúpenie bolo korunované úspechom. Slzy vďačnosti rodičov a úsmev účinkujúcich žiakov toho bol jasným dôkazom. Niektorí členovia detskej dychovky pokračovali v mládežnickej hudbe pri SOU strojárskom a neskôr v Závodnej hudbe Považských strojární v Považskej Bystrici, či v malej dychovke D7 alebo LAGÚNA v Domaniži. Vedúci detskej dychovky Anton Kučík spolu s pani učiteľkou Elenou Šulákovou počas takmer 20 - ročnej činnosti vychovali mnoho dychovkárov. Aj keď sa nestali hudobníkmi z povolania, našli v hudbe radosť a potešenie. Na roky strávené v hudbe majú tie najkrajšie spomienky.

Kultúra

Kraslice Pernikarstvo Veľkonočná domaniža Tkanie plátna Rezbárstvo Spoločenský život Divadlo Zvyky Obecné kino a knižnica