Pošta

Pošta v obci bola už od nepamäti. Správy však máme o zavedení prvého telefónu. Prvá telefónna hovorňa bola zriadená koncom roku 1932. Bola umiestnená v byte organistu učiteľa Františka Augustína, ktorý bol v tom čase í poštmajstrom. Otvorenie telefónnej hovorné sa stalo 11. februára 1933. Na zavedenie telefónu bola obec vyzvaná vrchnosťou, aby prispela sumou 50 000 korún. Zastupiteľstvo obce uznalo, že je to veľmi potrebná vec, ale takúto stanovenú sumu nemala. Aj napriek tomu, že obec na zavedenie telefónu peniaze nezložila, hovorňa bola v krátkom Čase otvorená. Po poštmajstrovi učiteľovi F.

Budova pošty z roku 1964
Augustínovi sa v obci vystriedalo viacero poštových úradníčok. Od roku 1942 to bola Irena Skáčiková, neskôr Valéria Dudáková. Najdlhšie pôsobiacou vedúcou pošty v Domaniži bola Mária Jančovičová z Rajca až do júna 1998. V jej funkcii ju vystriedala Alena Miškechová. Po niekoľkých rokoch sa telefónna hovorňa z organistovho bytu premiestnila do domu Štefana Dudáka, neskôr do budovy starého MNV (školské dielne ZŠ). V roku 1964 sa pošta presťahovala do novopostavenej budovy. Budova posty z roku 1964 Od čias, keď poštu dovážal z Považskej Bystrice na koni otec Františka Augustína (poštára) sa situácia poriadne zmenila. Poštového doručovateľa (listonoša) Františka Augustína známeho aj pod pomenovaním "Poštár", ktorý desaťročia roznášal poštu po celej dedine a priľahlých obciach len sám so svojou manželkou Antóniou. Túto dvojicu v súčasnej dobe nahradili tri poštové doručovateľky. Mesačne v roku 1998 doručili našim občanom približne 11 tisíc obyčajných a 650 doporučených listov, 1430 predplatených výtlačkov novín a časopisov, 150 balíkov, 460 kusov novín a časopisov na voľný predaj. Občania Domaniže i okolia podajú na pošte približne 2500 obyčajných listov, 220 doporučených zásielok, 60 balíkov mesačne.
História

Čo vieme o domanižskom erbe? Dukátová Cesta Povesť o domanižskom hrade Listiny o Domaniži Obyvateľstvo Administratívne usporiadanie SNP v Domaniži História JRD Pošta Zdravotníctvo Obecná kronika