Dukátová cesta

Osobitnú pozornosť v histórii obce treba venovať tzv. DUKÁTOVEJ CESTE, ktorá mala rozhodujúci vplyv na celé dejiny obce. Jej možno ďakovať za to, že sa naša obec stala známou široko, ďaleko. Ba treba spomenúť, že celá oblasť od Žiliny až po Belušu bola zaujímavá i pre lupičov a zbojníkov. O čo vlastne išlo? V každej dobe platí, že tam sa dobre darí, kde prekvitajú remeslá a obchod. Ináč tomu nebolo ani v predchádzajúcich storočiach, keď určitými koridormi smerovala obchodná činnosť. Tak to bolo i v našej oblasti pred stovkami rokov. Obchodníci prechádzajúci po ceste okolo Váhu si neboli istí či nebudú prepadnutí lúpežnými rytiermi nachádzajúcimi sa na považskom a hričovskom hrade, preto sa tejto trase radšej vyhli a začali hľadať bezpečnejšiu cestu. A našla sa na ťahu Žilina - Rajec - Domaniža - Ďurďové - Beluša. Pretože šľachte a panstvu záležalo na obchode, snažili sa, aby táto cesta bola bezpečná. Vyriešili to tak, že na niektorých miestach boli postavené hrady so stálou strážnou službou. Tak bol postavený Vodný hrad v Rajci a hrad na Skalke v Domaniži. Že hrad skutočne jestvoval, to poznáme z rozprávania našich predkov, ktorí rozoberali zbytky budov a opevnenia. Tento materiál používali pri stavbe rodinných domov. Druhý dôkaz sa objavil pri výstavbe základnej školy na Skalke, kde pri hĺbení rýh pod základy a pre vodovod objavili sa zvyšky múrov, obkladané steny obkladačkami a p. Škoda, že sa vtedy nerobil podrobnejší prieskum.

História

Čo vieme o domanižskom erbe? Dukátová Cesta Povesť o domanižskom hrade Listiny o Domaniži Obyvateľstvo Administratívne usporiadanie SNP v Domaniži História JRD Pošta Zdravotníctvo Obecná kronika