Menu

 

Športovo strelecký klub Domaniža má 25 členov. Predsedom ŠSK je Ján Liška, podpredsedom Miloslav Ofúkaný, člen výboru Ľubica Čierniková, Pavol Bánovčín. Klub združuje strelcov, trénerov, rozhodcov i organizátorov športovej streľby. Popri klube vyvíja svoju činnosť Maratónklub pod vedením p.Jozefa Kráľa.

Športovo strelecký klub sa zameriava hlavne na výchovu mládeže v športovej činnosti. V mládežníckych disciplínach dosahujeme v rámci Slovenska popredné umiestnenia. Medzi najlepších mládežníkov patria Janka Lišková, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšia strelkyňa Trenčianskeho kraja za rok l997. Ďalší strelci, ktorí dosahujú dobré výsledky sú Stanka Svoradová, Martina Kardošová, Boris Kardoš, nesmieme zabudnúť ani na našich odchovancov, ktorí dosahujú tie najvyššie miesta Peter Plánovský a Miroslav Svorada, ktorí sú hodnotení medzi troch najlepších strelcov na Slovensku a l5-tich v Európe. Ďalšími sú Peter Sádecký, ktorý je zaradený do výberu reprezentácie SR v stredisku štátnej športovej reprezentácie MV SR, Magda Petráková a Ľubomír Kardoš, ktorí boli vybratí do Športovej školy v Pov. Bystrici.

Športovo strelecký areál Domaniža je najväčšie strelecké zriadenie v SR. Náš športovo strelecký klub má v tomto zariadení vybudované tie najlepšie podmienky pre svoju športovú činnosť. Na strelniciach môže súčasne strieľať cca l32 strelcov - 7O streleckých stanovíšť pre malorážnu streľbu, 44 streleckých stanovíšť pre pištoľovú streľbu, l8 streleckých stanovíšť pre vzduchovkovú streľbu. V budove streleckého areálu je možné ubytovanie pre 4O športovcov, mimo budovy je možnosť ubytovať 4O

osôb. V budove je zasadacia miestnosť pre cca 8O osôb s možnosťou podávania stravy. Športovo strelecký klub poriada pravidelne ročne tie najvyššie strelecké súťaže vo vlastnom Športovo streleckom areály a to Majstrovstvá SR, Extraligu SR, Ligu talentovanej mládeže i rôzne cenové súťaže, medzi najlepšie patrí Veľká cena Domaniže. Športovo strelecký klub Domaniža ročne zabezpečuje modernizáciu tohto zariadenia. Od roku l984, kedy bol areál odovzdaný do užívania prešiel množstvom úprav a neustáleho dobudovávania.

 

Späť