História a súčasnosť, Káder mužstva, Vyžrebovanie, Tabuľka, Kamarát turnaj, Rekreačný stolný tenis, Menu,
Úspešnosť - 5. SATES LIGA 2006/2007
 
Meno Odohraté zápasy spolu Výhra Prehra % úsp
  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo       7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo 14.kolo  15.kolo 16.kolo 17.kolo 18.kolo 19.kolo 20.kolo 21.kolo 22.kolo              
Kvaššay  0 4 0 0 4 0         4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4         56      
  V P V P V P V P V P V P         V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P     V P      
  0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0         4 0 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 1 4 0 4 0 4 0             53 3     94,64
Tabaček 4 4 4 4 4 4         4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4         74      
                                                                                                               
  3 1 3 1 2 2 4 0 2 2 0 4         2 2 3 1 2 2 3 1 0 0 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 4 1 3 4 0 1 3             44 30     59,46
Hrdlička 0 0 0 4 4 4         0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0         44      
  0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4         0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 3 1 3 1 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0             29 15     65,91
Gálik Jo 4 4 4 4 2 4     4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4         76      
  2 2 2 2 2 2 4 0 2 0 3 1         2 2 3 1 2 2 2 2 4 0 3 1 2 2 1 2 3 1 3 0 3 1 2 2 4 0 2 2             51 25     67,11
Gálik Ju 4 0 0 4 0 0         4 0 4 4 2 2 4 1 4 1 0 0 2 0         36      
  0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0         1 3 0 0 1 3 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0             13 23     36,11
Gálik Pe 4 4 4 0 2 4         0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 2 4         31      
  0 4 0 4 0 4 0 0 1 1 0 4         0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4             3 28     9,68