"Domaniža - úprava toku Domanižanka"                          "Zdravá škola Domaniža"

  

"Vypracovanie PD  na rekonštrukciu                                "Zatraktívnenie intravilánu obce Domaniža

 kultúrneho domu v obci Domaniža"                                 zvýšením bezpečnosti miestnych komunikácii"

 

                                                      Hlavné menu