Obsah čísla 2/1999:


1. Čo s TV signálom v dedine?
2. Z kroniky - Domanižanka potok
3. Ahoj droga
4. Lekár radí
5. Anketa
6. Z detského domova
7. Misionár v Domaniži
8. Žijú medzi nami
9. Malá Domanižská dvanástka
10. Dolinka CUP 1999


Na predchádzajúcu stranu1. Čo vy na to, pán starosta?

- Pán starosta, aký je súčasný stav v pokrytí obce a jej častí signálom hlavných televíznych staníc?
Naša obec je v zmysle Smernice č. 13/96 na hodnotenie a posudzovanie pokrytia územia SR, pokrytá programom STV1 a STV2 na 90%. Kardošova Vieska programom STV1 na 100% a STV2 na 0%. Najhoršie na tom je Domanižská Lehota, ktorá má televízny príjem nulový.
- Čo by bolo treba urobiť, aby sa tento stav zlepšil?
V minulých rokoch sme požiadali Slovenské telekomunikácie o vylepšenie príjmu televíznych programov. Uznali našu požiadavku a navrhli výstavbu nového vykrývača, ktorý by bol postavený na Bielych Vŕškoch nad Kardošovou Vieskou a šíril by televízny signál STV1 a STV2. Vykrývač pod Stráňou by bol doplnený o technické zariadenie na príjem programu STV1. Zariadenie by súčasne zabezpečovalo retlansáciu obidvoch programov na vykrývač postavený na Bielych Vŕškoch. Vykrývač nad detským domovom by bol zrušený. Pri takomto riešení by celá naša obec aj s miestnymi časťami bola pokrytá programom STV1 a STV2 na 100%.
- Je v silách obecného úradu túto výstavbu realizovať?
Pokrytie obce TV signálom bolo zaradené do plánu Slovenských telekomunikácií už na rok 1998. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú ekonomickú situáciu Slovenských telekomunikácií nebola táto stavba do dnešného dňa zrealizovaná. Zabezpečenie príjmu TV Markíza v súčasnej dobe nie je možné zrealizovať, pretože naša obec leží v oblasti rušeného príjmu a s veľmi slabým televíznym signálom. Programy ČT1, ČT2 a NOVA je možné na našom území šíriť iba káblovou televíziou. Jej vybudovanie v našej obci predstavuje finančné náklady vo výške asi 3 milióny Sk. Zabezpečenie a zlepšenie príjmu TV signálov v obci a jej miestnych častí nie je v silách obce, ale Slovenských telekomunikácií.
- Takže v akom termíne predpokladáte zlepšenie príjmu televízneho signálu v Domaniži a v okolí? Termín výstavby nie je v dnešnej zložitej ekonomickej situácii jednoduché určiť. Nepriaznivú situáciu v príjme TV signálov máme však stále na pamäti a na Slovenské telekomunikácie budeme vytrvalo naliehať, pokiaľ nebude prisľúbená stavba zrealizovaná na príjem aspoň dvoch základných programov na 100%.

Mgr.Jozef Bielik
späť na obsah
2. Z kroniky - Domanižanka

Cez obec tečie potok Domanižianka, ľuďmi menovaná „Rieka“ a potok Hornianka. Zvláštnosťou je jej krásny a bystrý tok, taktiež čistota vody. Nie jeden cudzinec sa pri nej zastaví, aby čo len na chvíľu sa v nej pokochal. Hornianka v januári 2000 Pozostáva z troch hlavných prameňov. Prvý, ovšem nepatrný, je v Čelkovej Lehote, druhý povestný a na množstvo vody hojný je v Sádečnom, ktorý je malým jazierkom údajne 4 m hlbokým. Tretí výdatný prameň je pod „Malou Hlavou“ - vrchom, ako sa ide do Struhárskej. Voda táto má tú zvláštnosť, že v lete nevysychá a v zime nezamŕza. Nebolo pamätníka, ktorý by bol vedel povedať, že Domanižanka niekedy zamrzla. Ale ako to býva, čo nebolo môže sa stať. Tak sa stalo, že v zime roku 1929 sa dostavila zima s neobyčajnou ukrutnosťou. Osobne som zistil, že teplomer padol pod – 41 oC. Išiel som sa presvedčiť, čo na takú zimu vraví Domanižanka, z ktorej sa pri veľkých mrazoch dvíhajú celé oblaky pár. No ostal som zarazený, keď som uzrel, že „Rieka“ tiež podľahla ukrutnej zime. Z obidvoch strán brehov chytený bol ľad a stredom tiekla zhustená voda ako kaša. Toto ovšem trvalo iba do deviatej hodiny, a potom tiekla zas riadnym tokom. Na tento čas vypovedalo službu i mlynské koleso Štefana Fajtha, ktorého ľadová kaša vystavila z ložísk, čím mu dala hodne starostí a práce.

Obecný kronikár František Augustin ml. – 1929

späť na obsah
3. Ahoj droga

Chcel by som Ti zverejniť, akú mienku majú o Tebe ľudia, ktorí sa s Tebou stretli len slovom, ale aj tí, ktorí Ťa už skúsili. Neviem, či Tvojím cieľom bolo dosiahnuť až takú “popularitu”, ako si dosiahla za tak krátky čas, veď s Tvojím menom sa v poslednom čase stretávame denno-denne. Podľa mňa je detinské vyhľadávať mladých ľudí, plných elánu, ktorí majú celý život ešte pred sebou, a využiť ich neskúsenosť a urobiť si z nich sluhov, ktorých po čase aj tak odkopneš a necháš napospas ulici. Vyskúšaj si omotať okolo prsta napríklad štyridsaťročného muža! Starší, a teda skúsenejší ľudia o Tebe hovoria, že si novodobým morom tohto sveta a problém s Tebou je už natoľko vážny, že sa dá považovať až za globálny, ba poniektorí Ťa prirovnávajú až k vojne. Tvojou zásluhou vzniká medzi ľuďmi priepasť, pričom na jednej strane stoja bohatí, ale nie šťastní, ktorým si dopomohla zbohatnúť na úkor iných a na druhej zasa bieda, plač a smrť. Tieto dva brehy sa neustále vzďaľujú a ani jedna strana nie je víťazom.
Závislý človek zase o Tebe tvrdí, že si to najlepšie, čo ho mohlo postihnúť a že všetko má pod kontrolou. Ale tvrdí to len dovtedy, kým mu díler nezačne zvyšovať ceny a kým Ťa nepotrebuje stále viac a viac.
A preto, vážená droga, buď ľudstvu na osoh, trebárs v zdravotníctve! Veľmi Ti budem vďačný, ak prestaneš rozvracať rodiny a brať mladé životy, veď škôd, ktoré si napáchala, je už beztak veľmi veľa.

S pozdravom

Michal Augustín, 9.B
späť na obsah
4. Lekár radí

Zdravie a životný štýl
Spôsob života výrazne vplýva na vznik i priebeh mnohých ochorení. Medzi ne najpoprednejšie miesto zaujímajú srdcovocievne choroby. Na ich vzniku sa podieľa množstvo tzv. rizikových faktorov ako sú:
vek, zvýšená hladina tukov v krvi, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka, telesná neaktivita, rodinná záťaž. Mnohé epidemiologické štúdie potvrdili častejší výskyt ischemickej choroby srdca práve u tých skupín obyvateľov, u ktorých sú prítomné spomínané rizikové faktory. A tu je vhodné miesto na zamyslenie sa! Veď mnohé rizikové faktory môžeme ovplyvniť my sami – zmenou každodenných návykov. Myslím, že sa nejedná o neopodstatnenú výzvu, veď srdcovo-cievne choroby sú jednou z najčastejších príčin úmrtí v našej krajine. Je to o to alarmujúcejšie, že na ich prevenciu stačí ozaj málo: trošku osvety a chuť niečo pre seba urobiť.
Tu je prvá ponuka informácií, to ostatné závisí od vás..
Ovplyvniteľný rizikový faktor číslo 1 – HLADINA TUKOV V KRVI – Ch o l e s t e r o l.
Čo je to cholesterol?
Je to tuk potrebný pre život. Podieľa sa na tvorbe žlčových kyselín nevyhnutných pre trávenie, zúčastňuje sa tvorby niektorých hormónov, najmä pohlavných. Do tela sa dostáva s potravou, ale zároveň si ho organizmus vyrába sám. Existujú dva hlavné typy cholesterolu – tzv. zlý cholesterol, ktorého prebytok v krvi prispieva k vzniku srdcovo– cievnych ochorení a tzv. dobrý cholesterol, ktorý chráni cievy. U zdravých ľudí je hladina „zlého cholesterolu“ nízka, pretože sa využíva na produkciu energie. Ak je však množstvo „zlého cholesterolu“ v krvi nadbytočné, usadzuje a hromadí sa v stenách ciev, čím vzniká tzv. aterómový plát, ktorý sa postupne zväčšuje a zužuje priemer ciev. Tým sa obmedzuje dostatočný prítok krvi, kyslíka a živín pre srdcový sval, čo sa prejaví poruchou jeho funkcie a štruktúry. Výsledkom našej správnej životosprávy by mala byť zvýšená hladina „ dobrého cholesterolu“ v krvi, ktorý chráni cievy a nízka hladina „zlého cholesterolu“, ktorý poškodzuje cievy.
Ako ich v požadovanom pomere dosiahnuť?
1. znížením telesnej hmotnosti – športovaním ( beh, prechádzky rýchlou chôdzou, bicyklovanie, plávanie)
2. správnymi dieteckými návykmi – jesť 3-5x denne, nekonzumovať nič medzi hlavným jedlami, dostatočne piť nealkoholické nápoje– čaje, ovocné šťavy, vyhýbať sa presladeným limonádam.
A čo najlepšie konzumovať?
TUKY – uprednostňovať rastlinné oleje, margaríny. Obmedzovať maslo, masť, loj, prepečený tuk. MÄSO a HYDINA, RYBY – uprednostňovať hydinu, chudé mäso, chudé hovädzie, obmedzovať mastné bravčové, mastné údeniny, uprednostňovať pečené ryby na teflónovej panvici, na grile, obmedzovať vysmážané a obaľované ryby. POLIEVKY – uprednostňovať vývary z chudého mäsa, zeleninové, zemiakové alebo strukovinové polievky. Obmedzovať polievky zahustené zápražkou, alebo smotanou. MLIEČNE VÝROBKY – uprednostňovať zákvas, kefír, tvaroh, nízkotučné jogurty a syry. ZELENINU, STRUKOVINY a OVOCIE – obmedzovať sladké druhy. Jedzte 2 až 3 kusy ovocia denne, napr. ako dezert. NÁPOJE – uprednostňovať v malom množstve dobré prírodné víno, 8 –10% pivo, nesladenú alebo málo sladenú kávu, čaj, obmedzovať kakao, liehoviny, likéry, 12% pivo a malinovky. (Príspevok je krátený)

Ivana Sádecká
späť na obsah
5. Anketa

Opýtali sme sa niekoľkých náhodne vybraných občanov:
- Aké sú Vaše skúsenosti s úrovňou zdravotníckych služieb v ambulanciách a v lekárni v Domaniži?
Pani A: S pani zubárkou som veľmi spokojná. Je milá, kľudná, vytvára pokojnú atmosféru v prostredí, kde sa žiaden pacient necíti dobre – a to sa mi zdá dôležité. Je ohľaduplná a snaží sa zmierniť bolesť.
Pani B: Služby lekára pre dospelých a zubára nevyužívam. S detskou lekárkou som veľmi spokojná pre jej odborný a ľudský prístup k mojím deťom. Venuje dosť času ich vyšetreniu, podrobne vysvetlí priebeh a liečenie chorôb. Kladne hodnotím, že od lekárky môžem ísť hneď do lekárne v obci, kde vždy dostanem potrebné lieky alebo ich hneď objednajú.
Pani C: S detskou lekárkou som spokojná, pretože dobre poradí pri ošetrovaní detí, vysvetlí možné následky pri nedodržaní liečebného postupu. Navštevujem tiež lekárku pre dospelých a zubárku. K ich práci nemám pripomienky, podobne nemám výhrady ani k miestnej lekárni. Predpísané lieky dostanem alebo ich magistra objedná.
Pán D: S úrovňou zdravotníckych služieb v Domaniži som spokojný. Uvítal by som, keby pani Dr. Krišťáková skôr ordinovala. Oceňujem jej trpezlivý prístup hlavne k nám dôchodcom a k starším ľuďom. Ale zapisovanie poradia je dobré, aspoň nemusím čakať celé dopoludnie. Oceňujem, že obecný úrad zariadil v obci lekáreň. Je to veľmi dobré a dobre padne aj milý úsmev a teplé slovo pani lekárničky.
Pani E: U detskej lekárky sa mi páči ako detailne a precízne vyšetruje pacienta. Nič jej neujde. Ja som veľmi spokojná čo sa týka odbornosti. Dokonca často zabezpečuje vyšetrenia v odborných ambulanciách v Pov. Bystrici prednostne, bez čakania. Bez toho by rodičia hodiny strávili behaním po nemocnici. Len škoda, že čakacia doba u nej je veľmi dlhá. Súvisí to zrejme s precíznosťou vyšetrenia. Ale buď chceme jedno, alebo druhé. Je to aj tým, že všetky telefonáty do nemocnice vybavuje mimo ambulanciu, lebo nemá telefón. Keby sa jej toto podarilo vyriešiť, nájsť nejakého sponzora, to by moc pomohlo. V detskej ambulancii sa mi veľmi páči výzdoba. Robí ju Mária Svrčková a to by bolo treba niekde vyzdvihnúť a poďakovať jej, lebo to určite robí za “vatikánsku menu – Pán Boh zaplať“.
Čo sa týka lekárne, ja som spokojná, mám len dobré skúsenosti. Pokiaľ nebol liek, ktorý som potrebovala, p. lekárnička bola ochotná hneď ho objednať. Len tie ceny, ktoré musíme za lieky doplácať. Ale za to už nemôže ona osobne, je to záležitosť celého systému.

Pán F: S lekárňou mám len jeden zážitok a to pozitívny. Raz som si nechal doma peňaženku a prišiel som na to až pri okienku. Mal som doplácať za lieky asi 100 Sk. Pani lekárnička mi lieky dala, povedala mi, aby som jej peniaze neskôr priniesol. Povedala doslova: „Ľudia si musia medzi sebou veriť.“ Videla ma prvý raz a ja ju tiež.
Pani G: Zdravotnícke služby tu nevyužívam vôbec. Som prihlásená k lekárom v Pov. Bystrici. Dôvod je jasný – dlho sa čaká v čakárni. S lekárňou som spokojná.

Zhovárali sa Zdenka Rybáriková a Irenka Pastieriková

späť na obsah
6. Detský domov

Detský domov – jednoduché slovné spojenie, pri vyslovení ktorého každý z nás pocíti niečo iné. Jeden cíti ľútosť, druhý opovrhnutie, tretí sa hanbí za to, že nedokáže pomôcť, štvrtý cíti hnev a zlosť. Koho pocity sú nám najbližšie? Musíme si sami odpovedať, ale skúsme predtým ako sa rozhodneme, ku komu sa prikloniť, porozmýšľať nad osudmi týchto detí. Nie je jednoduché brať ich také, aké sú, pretože nikto z nás neprežil to isté, čo oni. Každý z nás je jedinečná osobnosť a tými sú aj naše deti v domanižanskom detskom domove. Prečo som sa podujala na riadenie tohoto zariadenia? Chcela by som byť týmto deťom nápomocná pri včlenení sa do normálneho pokojného života a život v domove im spríjemniť, hoci každodenná rodičovská láska je nenahraditeľná. Viem, že ma čaká veľa práce, ale nie som sama, mám spolupracovníkov, dobrovoľných spolupracovníkov, vás – prísne kontrolujúcich spoluobčanov a hlavne chuť.

Redakcia Zvestí želá novej pani riaditeľke hodne sily a vytrvalosti, aby sa jej podarilo splniť všetky očakávania a nádeje. Zároveň ďakuje Mgr. Miroslavovi Šimkovi, bývalému riaditeľovi DeD, za vykonanú prácu, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok a želáme hodne zdravia.

Ing. Jana Kavcová riaditeľka DeD
späť na obsah
7. Návšteva misionára

Necelé tri dni strávil v Domaniži misionár Rastislav Kršák, aby nám počas dvoch stretnutí a v kázni pri sv. omšiach priblížil prácu svoju, svojich kolegov i predchodcov v Papuy – Novej Guiney. V sobotu 9. októbra sa dozvedela predovšetkým mládež prostredníctvom dvoch filmov, že v oblasti, kde sa hovorí takmer 860 domorodými jazykmi, je skoro nemožné začať misijnú prácu len so znalosťou anglického jazyka, hoci je jedným z úradných. Neznalosť kultúry a zvykov stála niekoľkých prvých misionárov život. Jeden z nich vôbec nepredpokladal, že ak zabije prasiatko, ktoré mu stále pobehuje okolo príbytku, urobia domorodci aj s ním. Ešte pred modlitbou Otče náš v pidžine – takisto úradnom jazyku, sme mohli obdivovať farebné tašky, čiapku, ktorá sa vyrába aj z kúskov srsti a v neposlednom rade vestu z nemocnice pre chorých a malomocných. V nedeľu 10. októbra bolo stretnutie určené nielen pre mládež, a tak kto prišiel, videl cez diapozitívy pohľad na Papuu – Novú Guineu očami Rastislava Kršáka, radosti i úskalia jeho dvaapolročnej misie. Veľký záujem vzbudil aj Misijný omšový spolok. Každý, kto chcel, mohol si nájsť niečo pekné, čo mu spríjemnilo víkendové chvíle.

Dušan Paholík
späť na obsah
8. Žijú medzi nami

Ťažké chvíle života pozná každý z nás. Nočné hodiny, ktoré nemajú konca. Hlavou sa nám preháňajú myšlienky, otázniky a pochybnosti, ktoré nás okrádajú o spánok. Vo vnútri sme plní bolesti a smútku. Sme oslabení a uzatvárame sa do seba. V takýchto chvíľach nesmieme zostať sami. Je dôležité, aby sme mali priateľov, ktorí stoja pri nás a dodávajú nám odvahu. Lebo v ťažkých životných situáciách sa stávame tými, ktorí naliehavo potrebujú pomoc. Takúto priateľskú pomoc chce každému poskytnúť naša Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorá bola založená v obci Domaniža 12.1. 1996. Pod vedením predsedu Rudolfa Haviara pracuje 9 členný výbor ZO SZZP, ktorý aktivizuje svojich 124 členov rôznymi akciami, pomáha im riešiť ich zdravotné a sociálne problémy. Z pestrej a rôznorodej činnosti spomeniem aspoň niektoré akcie. Obľúbené boli zájazdy do Rajeckej Lesnej, Bojníc, Tepličky nad Váhom, Poľska, Terchovej, Gabčíkova, Vysokých Tatier, Litmanovej, Dunajca, Turzovky, Bešeňovej, Kežmarku, Levoče, Popradu, Betliara, Krásnej Hôrky, Čierneho Balogu a iné. Niektorí členovia sa zúčastnili rekreácie a rozličných pobytov. V spolupráci so ZO ZO SZZP Sverepec, Ladce, Beluša, Prievidza sa zorganizovali posedenia pri dychovke. V tombole sa členovia prezentujú vlastnoručne zhotovenými výrobkami. Zúčastňujeme sa aj športových hier v Orlovom, v Domaniži, Martine a Medzinárodného motoristického zjazdu zdravotne postihnutých vo Zvolene a Šuranoch. Niektorí členovia sa zúčastnili týchto súťaží a získali rôzne ocenenia. Svoje vedomosti a šťastie si vyskúšali niektorí členovia v televíznej hre Koleso šťastia. Nezabúdame ani na jubilantov, navštevujeme dlhodobo nemocných, zúčastňujeme sa poslednej rozlúčky zosnulých členov. V spolupráci s OÚ v Domaniži zabezpečujeme opravu stoličiek v kultúrnom dome, staráme sa o úpravu okolia a tak prispievame k skrášľovaniu našej obce. Naše posedenia nám spestrujú kultúrnym programom žiaci ZŠ v Domaniži a DeD, Detský akordeónový súbor Melódia z Pov. Bystrice a členky organizácie. Veľkou pomocou sú finančné príspevky našich sponzorov, za ktorú im aj touto cestou ďakujeme. Naša činnosť je zdokumentovaná v kronike, ktorú vedie pani Anna Haviarová. Výbor ZO SZZP v mene všetkých členov srdečne blahoželá predsedovi Rudolfovi Haviarovi k 50. narodeninám a prajeme mu hlavne veľa zdravia, spokojnosti v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme mu za tvorivú a obetavú prácu, ktorú pre organizáciu vždy ochotne vykonal.

Irena Gáliková
späť na obsah
9. Malá Domanižská dvanástka

V sobotu 17.7. 1999 sa uskutočnili bežecké preteky kombinované s cyklokrosom – Malá Domanižská dvanástka, ktorá deťom spestrila prázdniny. Trať bola nenáročná a prispôsobená pre všetky kategórie od predškolákov až po žiakov deviateho ročníka. Pretekári štartovali z námestia, bežali do Dolinky, tam absolvovali trať na pripravených bicykloch a späť bežali do miesta štartu. Štart bol kvôli bezpečnosti na cyklistickej a bežeckej trati časovo odstupňovaný. Deťom sa preteky páčili a to je najdôležitejšie. Mali radosť aj z pekných hodnotných cien, ktoré boli pripravené pre prvých piatich vo všetkých siedmich kategóriách. Každý účastník dostal balíček so sladkosťami a občerstvenie.
Predškoláci Poďakovanie patrí tým, ktorí na pretek finančne prispeli. Sú to: Jozef Rybárik, Krčma pod Stráňou, Vladimír Špánik – VVED, Obecný úrad Domaniža, Jozef Kráľ, Jozef Galko a Ing. Marián Balušík. Organizátori preteku touto cestou ďakujú všetkým mladým ľuďom, ktorí im pomáhali pred pretekmi, pri príprave trate, aj počas pretekov. Radosť detí bola ich jedinou odmenou.
Organizátori Malej Domanižskej dvanástky: J. Rybárik, Z. Rybáriková J. Král a M. Králová.

VÝSLEDKY:
Predškoláci: 1. Martin Boško 2. Mirko Koštiaľ 3. Kristián Sádecký 4. Janko Rybárik 5. Martinka Melová
Žiaci 1.– 3. ročníka 1. Ondrej Kaššák 2. Ľuboš Kardoš 3. Peter Sobčák 4. Ľuboš Čelko 5. Jozef Král
Žiačky 1. –3. ročníka 1. Mich. Gardiánová 2. Veron. Počarovská 3. Zuzana Bošková
Žiačky 4.-6. ročníka 1. Silvia Svrčková 2. Ivana Pavlovičová 3. Nikola Rybáriková 4. Ivana Dzureková 5. Veronika Končíková
Žiačky 7.-9. ročníka 1. Katarína Špániková 2. Petra Králová
Žiaci 4.-6. ročníka 1. Ľubomír Hruška 2. Vlado Chovanec 3. Marián Král 4. Rastislav Mako 5. Pavol Barenčík
Žiaci 7.– 9. ročníka 1. Michal Augustín 2. Ľubomír Dzurek 3. Ivan Kardoš 4. Pavol Duník 5. Pavol Gáfry

Zdenka Rybáriková

späť na obsah
9. Dolinka CUP 1999

Bývalí aktívni hráči sa rozpamätali na futbalový turnaj, ktorý sa pravidelne do „nežnej revolúcie“ hrával na ihrisku v Dolinke. Medzi sebou sa tradične stretávali mužstvá z horného a dolného konca. Tohto roku sa „oprášeného“ turnaja zúčastnilo aj cezpoľné mužstvo z Frivaldu. Do turnaja sa prihlásilo šesť mužstiev, hralo sa v dvoch skupinách a potom o umiestnenie. Vo finále ( podľa očakávania ) narazili proti sebe mužstvá Dolného konca „A“ a Frivaldu. Zvíťazilo domáce mužstvo 4:3, ktoré si odnieslo futbalovú trofej. Za víťazov skórovali R. Hulín 2, R. Lagíň a J. Marguš. Najlepším strelcom turnaja sa stal R. Hulín (Hagi), ktorý súperom nastrieľal päť gólov.
Víťazné mužstvo - Jozef Haviar, Ján Filo, Anton Gardián, Roman Hulín, Roman Lagín, Jaroslav Marguš
Konečné poradie:
1. Dolný koniec „A“
2. Frivald
3. Výber Domaniže
4. Dolný koniec „B“
5. Horný koniec „A“
6. Horný koniec „B“

Víťazné družstvo: R.Hulín, R.Lagíň, J.Marguš, V.Haviar, J.Filo, T.Gardián (B.Cedzo).
Rozhodcom turnaja bol Milan Bolega.


Ľubomír Kučík

späť na obsah


predchádzajúca strana