strana 7

    3/2001

Ukazovatele úrovne bývania v Domaniži podľa sčítania obyvateľov  v máji 2001: