Obsah čísla 3/2001:


1.Vianoce prichádzajú

2. Kútik babky bylinárky

3. Jubileá v 2. polroku 2001

4.Koľko budeme platiť za odpad v roku 2002

5.Ako dopadli voľby do VÚC

7. Koľko máme obyvateľov - výsledky sčítania

8. Šport