Obsah čísla 1/2001:


1. Slovo do nového roku 2001

2.Koľko peňazí sme nechali v obchodoch

3.Výkyvy počasia

4. Lekár nám radí

5. Informácie o ZŠ

6. Náboženské okienko, štatistika

7. Šport