logo novín


Obecné noviny pod názvom Domanižské Zvesti vychádzajú 3 až 4 krát ročne. Noviny vydáva Obecný úrad Domaniža. Zodpovedný redaktor je Mgr. Jozef Bielik


ZVESTI č.3/2001

ZVESTI č.2/2001

ZVESTI č.1/2001

ZVESTI č.1/2000

ZVESTI č.2/1999

Hlavné menu