Pohľad z rogala do centra obce.jpg Pohľad na obec z rogala z juhozápadu
Pohľad na obec z rogala zo západu.jpg Pohľad na obec zo severozápadu.jpg
Pohľad z rogala na Domanižskú Lehotu.jpg Pohľad z rogala na Kardošovú Viesku.jpg
Pohľad na obec z rogala zo severozápadu, v pozadí Hrubá(1037) a Ostrá(938) Kačka.jpg Pohľad z rogala na obec zo severozápadu.jpg

Späť