Niekoľko pohľadov na obec


Pohľad na Domanižu od severu, v pozadí Sádecké vrchy
Pohľad na Domanižu od severu, v pozadí Sádecké vrchy
Predajna potravín COOP Jednota, Krčma pod Straňou, na poschodí sídlo Obecného úradu Predajňa potravín COOP Jednota,Krčma pod Stráňou,na poschodí sídlo Obecného úradu
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Dom smútku v popredí, v pozadí Základná škola
Dom smútku , 

v pozadí Základná škola

Materská škôlka
Materská škôlka
Pekáreň, zdravotné stredisko, potraviny a bar GALKO, požiarna zbrojnica
Pekáreň, zdravotné stredisko, potraviny a bar GALKO, požiarna zbrojnica
Bývalá budova JRD, teraz sídlo viacerých súkromných firiem
Bývalá budova JRD, teraz sídlo viacerých súkromných firiem
Detský domov v súčastnosti
Detský domov v súčastnosti
Regulácia Domanižanky
Regulácia Domanižanky od p.Petráka po MŠ z prostriedkov EU
Výstavba Telocvične pri ZŠ
Základná škola a telocvičňa

 Hlavné menu